Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków klubu UKS Łady

Na podstawie § 19 pkt. 2 oraz § 20 pkt. 2 i 4 statutu UKS Łady, zwołuje się na dzień 7 czerwca 2021 roku na godzinę 19:00 w Centrum Sportu Raszyn w Raszynie przy ul. Sportowej 30, Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze członków klubu. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, II termin wyznacza się na dzień 7 czerwca 2021 roku na godzinę 19:15 bez względu na liczbę obecnych członków klubu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków klubu.

Zarząd UKS „Łady”

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze